illustration

ruch muzyczny
miesięcznik o muzyce klasycznej | classical music monthly magazine
instytut książki | the polish book institute

ilustracje do bloku seks i muzyka | illustrations sex and music feature
2018

 

strony-adyakowska-ruch muzyczny-3strony-adyakowska-ruch muzyczny-4strony-adyakowska-ruch muzyczny-5


pismo
magazyn opinii | commentary and essay magazine
fundacja pismo | pismo foundation

ilustracje do artykułu jacka giedrojcia między cnotą a zyskiem | illustrations for essay by jacek giedrojć between virtue and profit
2020


pani
luksusowy magazyn kobiecy | glossy womens magazine
wydawnictwo bau

er | bauer publishing house

seria ilustracji do horoskopu | series of illustrations for horoscope feature
2021


pani
luksusowy magazyn kobiecy | glossy womens magazine
wydawnictwo bauer | bauer publishing house

seria ilustracji do działu pyschologia | series of illustrations for psychology feature
2020