sukces

miesięcznik | monthly magazine
przekrój sp. z o.o.

dyrektorka artystyczna | art director
2010—2011